Οι 3 θησαυροί : Jīng, Qì, Shén

– ΕΙΣΑΓΩΓΗ –

Οι  τάσεις και οι επιρροές που κληρονομούμε για την ζωή μας από τον ουρανό, συνιστούν και εμπεριέχονται σε αυτό που οι ταοϊστές ονομάζουν «οι 3 θησαυροί»:

Οι 3 αυτοί θησαυροί είναι: Η Jing (η πεμπτουσία μας ή το απόσταγμα του υλικού μας σώματος), η ενέργεια Qi (το ενεργειακό κομμάτι της πεμπτουσίας μας, που συμπεριλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας) και το Shén  (η εν δυνάμει συνειδητότητα).

Οι 3 θησαυροί μας, παραμένουν αναλλοίωτοι στον πυρήνα μας, δεν μπορούν να προσβληθούν από τις επενέργειες αυτού που βιώνουμε ως πραγματικότητα και σχηματίζουν την  βάση για το μονοπάτι που είναι να βαδίσουμε στην ζωή.

Γεννιούνται από το ανεκδήλωτο ή το ΚΕΝΟ και «κατοικούν» στο επίπεδο που η υπόστασίς μας, συναντά την θεία υπόσταση.  Αποτελούν την σύνδεσή μας με «το Πεδίο».

Η πορεία προς την βίωση και κατανόηση των 3 θησαυρών, έχει ως αποτέλεσμα την αλχημική μεταμόρφωση του σώματος και του νου μας, ώστε να μπορέσουμε τελικά να προσεγγίσουμε το πνεύμα και να συνδεθούμε με το ΤΑΟ.

Ποιοι είμαστε; Ποιο το κληρονομημένο μας δυναμικό;

Πως μπορούμε να μεταστοιχειώσουμε την ύλη – το κληρονομημένο μας δυναμικό, ώστε να απελευθερώσουμε και να  χειριστούμε, με αρμονία, την ενέργεια που είμαστε, προσεγγίζοντας τελικά την κατάσταση της ενότητος;

Η πεμπτουσία μας  Jīng 

Το συνολικό  ανθρώπινο δυναμικό μας είναι διμερές. Το ένα κομμάτι του παραμένει ανεκδήλωτο (-Ουρανός), ενώ το άλλο εκδηλώνεται στην γήινη, υλική ύπαρξή μας (-Γη) και αποτυπώνεται, σε αυτό που οι κινέζοι ονομάζουν Jīng 精.

H Jīng, αποτελεί την πεμπτουσία μας, ότι κληρονομούμε την στιγμή της συλλήψεώς μας.

Μετά την σύλληψη και κατά την διάρκεια της κυοφορίας πλέουμε σε μια ενδιάμεση κατάσταση Υπάρξεως, απόλυτα συνδεδεμένοι ακόμη με το μή εκδηλωμένο κομμάτι μας, αυτό που ανήκει στο «Πεδίο»  ή το επίπεδο του Δημιουργού (όπως είναι οικείο για τον καθένα να το εκφράζει).

Μετά την γέννηση, η σύνδεση αυτή παραμένει ως αποτύπωμα στην πεμπτουσία μας  Jīng, θυμίζοντας μας, από τα βάθη μας, το ιδανικό μονοπάτι για να βαδίσουμε. Αν έχουμε μια αίσθηση προορισμού, είναι γιατί αυτή υπάρχει μέσα μας. Αν δεν έχουμε αίσθηση προορισμού είναι γιατί αυτή έχει συσκοτισθεί.

Η Jīng μας λοιπόν, αποτελεί και το κλειδί της μνήμης μας και είναι αυτή που μας  πυροδοτεί, από την γέννηση έως τον θάνατο, με την δυνατότητα για ανάπτυξη, αλλά και την δυνατότητα για αυτοσυνείδηση και σοφία.

Κυβερνά   το ομαλό ξεδίπλωμα της ζωής μας και αποθηκεύεται στα νεφρά μας, το βασικό όργανο ελέγχου του δρόμου των νερών, άρα και της πληροφορίας που ρέει μέσα στο σύστημά μας.

Τα νεφρά μας αποτελούν την θάλασσα της πεμπτουσίας μας, Jīng.

Από εκεί, αυτή, σαν  φαινομενικά ακίνητος ποταμός, κινείται σε όλο μας το σώμα, αργά, μέσα από τα  βαθύτερα ενεργειακά κανάλια του, ορίζοντας την λεωφόρο για την εκδήλωση του ατομικού μας πεπρωμένου.

Η Jīng μας, είναι με άλλα λόγια, η πληροφορία  που φέρουμε, από όλες μας τις γεννήσεις και μας καθορίζει,  σε κάθε επίπεδο.
Είναι κάτι σαν μια συνισταμένη όλων των τάσεων και των δυναμικών που έχουμε δημιουργήσει και αναπτύξει έως σήμερα, στο υλικό, το συναισθηματικό και το νοητικό μας σώμα…

… και είναι αυτή που μας οδηγεί σε συγκεκριμένες εμπειρίες, προγραμματισμένες να απελευθερώσουν το δικό μας αποκλειστικό δυναμικό.

Το δυναμικό τής πεμπτουσίας μας μπορεί να εκδηλωθεί μόνο εφόσον αυτή συνδεθεί με το Shén, την συμπληρωματική της ποιότητα. Διαφορετικά το πεπρωμένο δεν μπορεί να εκπληρωθεί και όλες οι διεργασίες εκπίπτουν.

Η Jīng έχει δύο πηγές:

Το κληρονομικό Jīng  και το τροφικό[1] Jīng.

Το 1ο έχει ως ρίζα τα νεφρά, το 2ο έχει ως ρίζα τον σπλήνα και το στομάχι (το επίπεδο που μας βοηθά να χωνεύουμε και να αναλύουμε τροφή-νερό-ενέργεια qì-εμπειρίες).

Πιο αναλυτικά…

Η πεμπτουσία που κληρονομούμε, ανατροφοδοτείται και συντηρείται, από την τροφή που τρώμε, τα υγρά που πίνουμε, τον αέρα που αναπνέουμε και τις εμπειρίες που ζούμε. Όλες αυτές οι μορφές ενέργειας, αποτελούν το «τροφικό» Jīng, που μαζί με το κληρονομημένο, αποτελούν το συνολικό Jīng όλου του σώματος.

Και γενικότερα…

  • H Jīng αποτελεί το πλήρες δυναμικό – το ΕΝΑ – που εκφράζεται με διττό τρόπο, μέσα από την πρωταρχική yīn yáng φύση των νεφρών (το δεξί θεωρείται yīn και το αριστερό yáng).  Είναι η βάσις  του yīn, του yáng και του qì (ενέργεια)  του νεφρού. Η τριαδική αυτή, αδιαίρετη ενότητα   συλλειτουργεί, συντονισμένα, σε όλη την διάρκεια της ζωής του ατόμου, μιμούμενο την Ύπαρξη, στην βάση της ατομικής ύπαρξης.
  • Η Jīng έρχεται από τους προγόνους μέσω των γονέων μας και είναι ρευστή.
  • Δεν αντικαθίσταται, μόνο συντηρείται.
  • Ξεδιπλώνεται στο υπόστρωμα της καθημερινότητάς  μας και  ελευθερώνει την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τον μεταβολισμό κάθε είδους τροφής[2]  που λαμβάνουμε απ’ έξω, απαραίτητης για την συντήρηση, αλλά και την καλλιέργειά μας.
  • Η Jīng μας, έχει άμεση σύνδεση  με τον χρόνο και σχετίζεται με τον συνολικό μεγάλο κύκλο της ζωής μας, άρα με εναλλαγές που ΔΕΝ επαναλαμβάνονται.
  • Ακολουθεί 7κυκλους ή 8κυκλους, ανάλογα το άτομο
  • Παράγει τον μυελό (της Σ.Σ., των κοκάλων και το μυαλό – τον εγκέφαλο). Γι’ αυτό αν η Jīng είναι σε ανεπάρκεια, μπορεί να βιώνουμε έλλειψη συγκέντρωσης, μνήμης, να παρατηρούμε διαταραχές στις νοητικές μας λειτουργίες γενικότερα και να υποφέρουμε από ιλίγγους, ειδικά αν αυτοί σχετίζονται με το κέντρο ισορροπίας.
  • Είναι η βάση μιας γερής σωματοδομής, άρα και η βάση της αμυντικής μας ενέργειας.  Αδύναμα κόκκαλα στα παιδιά, τάση για κατάγματα, νοητική στέρηση, κακή ανάπτυξη, στειρότητα, συνεχείς αποβολές, οστεοπόρωση, πτώση των μαλλιών ή πρόωρο γκριζάρισμα, χαλασμένα δόντια… έχουν να κάνουν, με ελλιπή πεμπτουσία.

[1] Τροφικό εδώ εννοούμε όχι μόνο αυτό που λαμβάνεται με την τροφή, αλλά επίσης και με κάθε εμπειρία της ζωής.

[2] Αυτό που μας θρέφει είναι υλικό, ενεργειακό και αιθέριο. Στο υλικό συμπεριλαμβάνονται το φαγητό και το νερό, στο ενεργειακό, ο αέρας που εισπνέουμε και κάθε είδους ενέργειες που ανταλλάσσουμε, και στο αιθέριο, οι εμπειρίες μας.

 Το Qi  

Ο κλασικός χαρακτήρας του qi  氣στα κινεζικά, αποτελείται από δύο μέρη: Το επάνω μέρος气αντιπροσωπεύει τον αέρα, τον ατμό ή  την ανάσα  και το κάτω米, το ρύζι ή την ουσία.

Αυτό μαρτυρά την διπλή υπόσταση του qi, που καθώς συγκεντρώνεται σχηματίζει την ύλη και καθώς διασπείρεται σχηματίζει την ενέργεια. Το qi θα μπορούσαμε να πούμε αποτελεί μια συνέχεια, ανάμεσα στον κόσμο της ύλης και της ενέργειας και αν επιθυμούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς, δεν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ούτε σαν ύλη, ούτε σαν ενέργεια.

Ο Lonny  Jarrett το χαρακτηρίζει ως την «πρωταρχική δύναμη που υποστηρίζει την εκδήλωση της ύλης και της ενέργειας». Έτσι το qi, δεν είναι δυνατόν  να μετρηθεί όπως η ύλη ή η ενέργεια.

To qi βρίσκεται πίσω από τον αέναο μετασχηματισμό τού yin yang, όπως υπέροχα μάς το περιγράφει τό Taijitu Shuo, η «περιγραφή του διαγράμματος της Υπέρτατης πολικότητος»:

“Εντός της ακινησίας του yin βρίσκεται η βάση του ίδιου του yang; εντός της δράσης του yang βρίσκεται η βάση του ίδιου του yin. Αυτό συμβαίνει διότι αναγκαστικά η δράση πηγάζει από την μη-δράση, η οποία βασίζεται στο yin και η μη-δράση αναγκαστικά πηγάζει από την δράση, η οποία βασίζεται στο yang”.

Το yin και το yang είναι απλά qi [1]. Όταν το yin qi ρέει εμπρός γίνεται yang και όταν το yang qi παγώσει/σταθεροποιηθεί γίνεται yin. Στην πραγματικότητα δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Όσο το qi κινείται προς το ένα άκρο της ζωής,  μετασχηματίζεται σε ύλη, ενώ όσο κινείται προς το άλλο άκρο, μετασχηματίζεται σε ενέργεια. Όλα αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις του qi, που παρότι οι αντιπροσωπεύσεις του στην καθημερινότητα είναι αμέτρητες,  αυτό παραμένει πάντα ενιαίο και αδιαίρετο.

Το qi είναι η ανάσα του κόσμου τού tai ji ή αλλιώς του κόσμου της ενέργειας. Μέσα από την κίνηση του qi, οι κόσμοι δομούνται και αποδομούνται σε μια αέναη κοσμική αναπνοή.  Όταν το qi συγκεντρώνεται,  εκδηλώνεται η Ύπαρξη και όταν το qi διασπείρεται η Ύπαρξη παύει να είναι αισθητή και άρα αντιληπτή. Μέσα από την κίνηση του qi, η ύλη μετασχηματίζεται διαρκώς σε ενέργεια και η ενέργεια πάλι σε ύλη. Αυτό ακριβώς που τόσο τέλεια περιγράφει το σχεδιάγραμμα της υπέρτατης πολικότητος, αλλά που επίσης αποτυπώνει η γνωστή εξίσωση της «Θεωρίας της σχετικότητος»: Ε = m * c2 σύμφωνα με την οποία ύλη και ενέργεια, yin και yang,  είναι δύο έννοιες απόλυτα αντιστρεπτές.

Έτσι υφαίνεται η πραγματικότητα σε όλες οι εκφράσεις της και σε όλα τα επίπεδα, από τα ζωντανά πλάσματα, έως τα φαινόμενα και την ανόργανη ύλη. Το qi βρίσκεται πίσω από την ατέλειωτη εναλλαγή των πάντων, την αέναη κυκλικότητα κάθε φαινομένου, το πέρασμα από την ζωή στο θάνατο και από τον θάνατο πάλι πίσω στην ζωή.

Πχ. Ως εποχή, το qi μπορεί να είναι η Άνοιξη, ως δράση, μπορεί να είναι ένα ξεκίνημα, ή ένα πλάνο. Ως γεύση, κάτι ξινό ή κάτι αρμυρό. Ως συναίσθημα μπορεί να είναι χαρά ή λύπη. Ως ανθρώπινη έκφραση, μπορεί να είναι γέλιο ή κλάμα…  μουσική, ήχος, ένας ζωγραφικός πίνακας, ένας χορός, ένα αγκάλιασμα…  Τα πάντα είναι εκφράσεις του qi.

Η Βασική ιδιότητα του qi είναι ο μετασχηματισμός.

Τα πάντα μετασχηματίζονται διαρκώς, το ένα στο άλλο, και η μια μορφή ενέργειας διαρκώς στην άλλη, χωρίς τίποτα να χάνει την συνοχή του. Το κάθε τι γεννιέται, αναπτύσσεται, παρακμάζει και επιστρέφει στην αρχική πηγή του ωθούμενο από το qi, που από την μία κινεί τις διεργασίες και  από την άλλη, ενσαρκώνει κάθε μορφή.

“Το qi είναι περισσότερο από την αιτία. Είναι η αιτία. Το qi είναι το αίτιο, η διαδικασία και το αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητας στον κόσμο.

Το qi είναι παρόν πριν, κατά την διάρκεια και μετά από κάθε μεταμόρφωση. Η αλλαγή έχει να κάνει με την εκδήλωση αυτού που είναι ήδη εγγενές κι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται άδηλα σε ένα προηγούμενο στάδιο. Το qi είναι η τάση και οι προδιαθέσεις των πραγμάτων. Η αλλαγή είναι κυρίως εσωτερική και οι διάφορες μορφές της Ύπαρξης μπορούν να επηρεάσουν άλλες μορφές Ύπαρξης.  Το κάθε τι, απλά  αφυπνίζει την προδιάθεση που υπάρχει σε αυτό που επηρεάζεται. Η ικανότητα ενός πράγματος να επηρεάσει ένα άλλο, στα κινεζικά καλείται gan ying και μεταφράζεται ως συνήχηση – συντονισμός… Το ένα qi αφυπνίζει την τάση ενός άλλου qi που μοιράζεται το ίδιο είδος συχνότητας. Τα πράγματα ενεργοποιούν το ένα το άλλο. Μέσα από την συνήχηση το ένα qi ξυπνά το άλλο. Η συνήχηση είναι αυτή που επιτρέπει στο σύμπαν να επηρεάζει τους ανθρώπους και τους ανθρώπους, το σύμπαν. Στην πραγματικότητα η διάδραση ανάμεσα σε μικρόκοσμο και μακρόκοσμο είναι εφικτή εξαιτίας της συνήχησης. Η σύνδεση, η επαφή και η ακατανίκητη τάση είναι η οικειότητα του παρόμοιου qi.

Μέρη του σύμπαντος, το qi των βοτάνων (φυτών, ζωικών τμημάτων και πετρωμάτων) τα σημεία βελονισμού, ο τρόπος ζωής, το περιβάλλον μας (οι εποχές, ο καιρός, το air condition…) όλα μοιράζονται μια συχνότητα που συνηχεί με ότι ήδη ενυπάρχει στον άνθρωπο.

Ένα φάρμακο ή μια συνειδητή αλλαγή στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου μπορεί να συνηχήσει με την κατάσταση μέσα του (ένα σύνδρομο δυσαρμονίας) και να παρακινήσει το άτομο προς την υγεία

 Το qi είναι η κοσμική ανάσα που συνδέει όλες τις διαφορετικές φόρμες…”

T.J. Kaptchuk

-Το qi στο ανθρώπινο σώμα-

Στην πραγματικότητα, το qi στο ανθρώπινο σώμα, όπως και στο σύμπαν, αποτελεί την πρωταρχική ουσία, που μέσα από τις διαρκείς αλλαγές, μετασχηματισμούς  και κινήσεις της, δομεί  τα πάντα.  Από την μία σχηματίζει και δομεί την  ουσία, δηλαδή όλα τα συμπαγή μέρη του σώματος, και από την άλλη, κατευθύνει και οργανώνει κάθε λειτουργία και κίνηση που είναι απαραίτητη για κάθε μεταβολική διεργασία.

Όπως κάθε υλική μορφή γύρω μας, έτσι και η ανθρώπινη υπόστασή μας, σε όλα τα επίπεδα, είναι ένα σύνολο που αποτελείται από  διάφορα κλάσματα  του qi, υλικά και άυλα, το καθένα με διαφορετική υπόσταση και  λειτουργία.

Όταν το qi ολόκληρης της υποστάσεώς μας τελεί σε αρμονία, τότε υπάρχει ισορροπία σε όλα τα επίπεδα στο σώμα. Οι δομές διατηρούνται υγιείς  και ως προς την υπόσταση και ως προς την λειτουργία τους, τα υγρά και το αίμα κινούνται ομαλά, επιτελώντας  απρόσκοπτα το έργο τους και η ανταλλαγή με το περιβάλλον είναι αρμονική.

Επιτυγχάνεται ομαλά η  θρέψη και η ανατροφοδότηση όλου του οργανισμού, αλλά επίσης η προσαρμογή και  προστασία του, απέναντι στο εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον.

 

Προς χάριν συνεννοήσεως όμως στην καθημερινότητα και την πρακτική μας επικράτησε,

με τον όρο qi, να αναφερόμαστε ειδικότερα  στα αιθέρια κλάσματα της ενέργειας και στην λειτουργία (όχι την δομή) των οργάνων και των συστημάτων του σώματος.

Με τον όρο qi, επικράτησε να αναφερόμαστε στην ρευστή φύση των πραγμάτων και στο μεταίχμιο του μετασχηματισμού, από το επίπεδο της ύλης προς το πνεύμα και του πνεύματος προς την ύλη [2].  Qi καλούμε το επίπεδο της ενέργειας.  την  ποιότητα που  κυρίως θερμαίνει , μετασχηματίζει, προστατεύει και  προωθεί  την κίνηση και την θρέψη/δόμηση παντού στο σώμα.

Παρ’ ότι όμως κατηγοριοποιούμε την Ύπαρξη, προς χάριν της κατανόησης, θα πρέπει πάντα να έχουμε στον νου μας ότι αυτή είναι ενιαία και αδιαίρετη.

 


[1] Στην πραγματικότητα, μια δυναμική κατάσταση

[2] Με τον όρο Jing αναφερόμαστε στο συμπυκνωμένο ενεργειακό «πακέτο», που κληρονομούμε από τους προγόνους μας, το DNA μας, τις ράγες επάνω στις οποίες ξετυλίγεται η ζωή μας.  Στην ουσία όμως, όλα είναι qi.

 


[1] Το Qi είναι η αόρατη δύναμη που εμποτίζει τόσο τον άνθρωπο, όσο και τον κόσμο.

Το Shén

H κινεζική απόδοση της λέξεως πνεύμα, σήμερα, είναι Jīngshén 精神. Στην λέξη, ο χαρακτήρας για το πνεύμα shén 神, είναι συνδεδεμένος με τον χαρακτήρα για την ουσία jīng 精.

Στα αρχαία κείμενα, αυτά είναι αλληλένδετα, γιατί το πνεύμα shén, επίσης μάς κληροδοτείται από τον ουρανό, την στιγμή της γεννήσεώς μας, και είναι ενιαίο και αδιαχώριστο με την πεμπτουσία μας jīng.

Το shén, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τόσο ως ενέργεια, όσο  μάλλον, ως καθαρή συνειδητότητα. Γι’ αυτό και το διαχωρίζουμε από την σκέψη, που ναι, έχει καθαρά ενεργειακή υπόσταση[1].  Το shén  είναι ένα κομμάτι καθαρής συνειδητότητας, που «οδηγεί» το ομαλό ξεδίπλωμα της ουσίας μας jīng. Μόνο χάριν του shén, το κληρονομημένο μας δυναμικό μπορεί να αποκαλυφθεί και να οδηγηθεί προς το ιδανικό μας πεπρωμένο. Χρειαζόμαστε την συνειδητότητα του πνεύματος για να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την κληρονομιά μας, αλλά και για να εκτελούμε με αποδοχή και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις μας. Κάθε τί που έρχεται στην ζωή μας είναι γιατί χρειάζεται είτε για να διορθωθούν, είτε για να δοκιμασθούν πράγματα, προκειμένου να εξελιχθεί η ζωή… προκειμένου να επιστρέψουμε κάτι χρήσιμο πίσω στην Πηγή. Η ζωή μας δεν κυλά για το τίποτα.

Γεννιόμαστε με Jīngshén, ουσία και πνεύμα, για να εκπληρώσουμε την υπόσχεση ή το «χρέος» μας προς τον ουρανό και να επιστρέψουμε πάλι πίσω.

Με δυό λόγια:  Η Jīng μας, έχει να κάνει με την πληροφορία για το ποια είναι «η αποστολή μας» και το shén,  μάς δίνει την δυνατότητα,  όσο ζούμε, να «διαβάζουμε» και να κατανοούμε αυτήν την πληροφορία, ώστε να κάνουμε ανά πάσα στιγμή τα σωστά βήματα. Πώς θα μπορούσε αυτά τα δύο να είναι διαχωρισμένα;

Το ξεδίπλωμα αυτό, ουσίας και πνεύματος, αποτελεί μια καθαρά Αλχημιστική διεργασία, που ολοκληρώνεται εάν και εφ’ όσον το δυναμικό μας αναγνωρισθεί και οι δοκιμασίες γίνουν αποδεκτές. Η εσωτερική αυτή αλχημεία,  τελικά μας  ανοίγει τον δρόμο για την ένωση με το ΤΑΟ ή τον ΘΕΟ[2] .

Το shén τώρα, σύμφωνα με την κινεζική ιατρική, κατοικεί στην καρδιά και συνδέεται με το αίμα.

Η επιστήμη της ενεργειακής ιατρικής μας λέει ότι «…η καρδιά παράγει το  μεγαλύτερο ηλεκτρομαγνητικό σήμα μέσα στο σώμα, που διαμορφώνεται με πληροφορίες, ώστε μπορεί να μεταφέρει και να επεξεργαστεί πληροφορίες. .. Η καρδιά είναι συνδεδεμένη με ένα πεδίο  ενεργούς νοημοσύνης.

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως η καρδιά αποτυπώνει πληροφορίες στο ολογραφικό πεδίο του σώματος, μέσω των ωστικών κυμάτων της και με την βοήθεια του τεράστιου φορτίου, που υπάρχει  μέσα στους θαλάμους της…

Μας λέει επίσης ότι το κύμα πίεσης και αίματος, που πάει από την καρδιά στον εγκέφαλο, μεταφέρει, ουσιαστικά, σήματα και πληροφορία, συγχρονίζοντας ταυτόχρονα όλους τους νευρώνες και ότι πρώτη η καρδιά δέχεται τις πληροφορίες, όχι ο εγκέφαλος…

Τελικά, τόσο  η καρδιά, όσο  και ο εγκέφαλος, έχουν πρόσβαση σε ένα πεδίο πληροφοριών, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο[3] .

Στην ΠΚΙ, η καρδιά είναι γνωστή ως ο αυτοκράτορας, όχι μόνο γιατί είναι υπεύθυνη να στέλνει το αίμα, το ζωτικό συστατικό της ζωής, για καθαρισμό και θρέψη σε ολόκληρο το σώμα, τα όργανα και τους ιστούς,  αλλά κυρίως γιατί είναι ο οίκος του πνεύματος shén神, που είναι εντεταλμένο να καθοδηγεί και να συντονίζει όλη μας την ύπαρξη[4].

Το πνεύμα μας shén  το κάνει αυτό, καθώς μοιράζεται στα 5 συμπαγή μας – yin  όργανα[5], εμψυχώνοντας  και συντονίζοντας το καθένα χωριστά, με  διαφορετική συχνότητα, ανάλογη με την ξεχωριστή λειτουργία που αυτό έχει να επιτελέσει.

Και  όλα μαζί, μας ενισχύουν στην εκπλήρωση του πεπρωμένου μας, ανάμεσα σε Ουρανό και Γη:

Το πνεύμα του Σπλήνα είναι το Yi  , που μας χορηγεί την ικανότητα της σκέψης και της νοερής σύλληψης.

Το πνεύμα του Πνεύμονα είναι το Po  , που αποτελείται από τα 7 γήινα συναισθήματα (φόβος, τρόμος, θυμός, χαρά, ανησυχία, θλίψη, στεναχώρια), αντιπροσωπεύει τα ζωώδη ένστικτα και ανάγκες μας και  μας βοηθά  να δεχθούμε, να αντέξουμε, να χαρούμε… την ζωή μέσα μας.

Το πνεύμα των Νεφρών είναι το Zhi  , που σχετίζεται με την  βούληση και την ελευθερία να αναπτύσσουμε αυτοσυνείδηση και να συντονίζουμε την θέλησή μας με την θέληση του Ουρανού.

Το πνεύμα του Ήπατος είναι το Hun  , που  κυβερνά τα πλάνα και την εξέλιξή μας στην ζωή. Είναι το πνεύμα που μας καθοδηγεί να σχεδιάζουμε τις κινήσεις μας βάσει του πεπρωμένου μας, ώστε να καταφέρουμε τελικά να το εκπληρώσουμε.

Το πνεύμα shén, όπως το εκφράζει ο Jarrett, αποτελεί «…απόρροια του ουρανού στους ανθρώπους και είναι παρόν ως πνεύμα της καρδιάς,  απολύτως ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο …

Τα 5 shén μάς ενδυναμώνουν για να εκδηλώσουμε το ατομικό μας πεπρωμένο, μεταξύ ουρανού και γης και να αλλάξουμε την ζωή μας, μέσω της συνειδητής μας πρόθεσης να πράξουμε αναλόγως…».

 


[1] Αν και οι δυτικοί μελετητές, το shen το αποδίδουν ως mind – νους, το shen αποτελεί κάτι απολύτως αιθέριο. Ο νους, όπως είναι κατανοητός σε εμάς, ως σκέψη – λογισμός, αποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση, πιο κοντά στο πεδίο των ενεργειών.

[2] Το μήνυμα είναι το ίδιο,  εφόσον η λέξη ΤΑΟ, δια μετατροπής του τα με το θ, μας και του α σε ε, μας πηγαίνει στην λέξη Θεός.

[3] Αυτά όλα με κάποιο τρόπο συνδυάζονται με πληροφορίες που προκύπτουν από την θεωρία της  Διττότητος. Το ίδιο καταμαρτυρά και η ελληνική γλώσσα που τοποθετεί «τας φρένας» στο επίπεδο της καρδιάς.

[4] Ο συντονισμός αυτός έχει να κάνει με αυτό που είμαστε από την μια, με το κληρονομημένο μας δυναμικό, και από την άλλη με το πώς βάσει αυτού  του δυναμικού, χειριζόμαστε όλη μας την ζωή.

[5] Καρδιά – ήπαρ – πνεύμονες, σπλήνας, νεφροί