Ενότητες μαθημάτων
 

Το νέο σεμινάριο, τμήμα της μεγάλης ενότητας «η Βιοχημεία της Αλλαγής», με θέμα : «ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ» ξεκινά την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρες 18:00-21:30 .

1η ενότητα: Πέμπτη 18 Μαρτίου ώρες 18:00-21:30
Φυσιολογία του Εγκεφάλου και του Νευρικού Συστήματος (νευρώνες – συνάψεις).
Ποιες οι ακούσιες λειτουργίες του οργανισμού σου; Μπορείς να τις επηρεάσεις και πώς; Η ψυχολογία της Βιοχημείας.

2η ενότητα : Πέμπτη 22 Απριλίου ώρες 18:00-21:30
Τα ενεργειακά κέντρα του σώματος. Η σύνδεσή τους με το νευρικό σύστημα και τα 3 βασικά ενεργειακά «καζάνια».
Πώς θα καταλαβαίνεις αν κάθε κέντρο σου λειτουργεί σωστά, ποιο είναι ανοιχτό και ποιο όχι.
Πώς το διορθώνεις; Με τί προβλήματα υγείας και ποια όργανα συνδέεται το κάθε κέντρο σου;

3η ενότητα : Πέμπτη 13 Μαΐου ώρες 18:00-21:30 
Η Καρδιά – ο Αυτοκράτορας, το ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο και η σύνδεση με τον Νου και τον Εγκέφαλο.
Πιο συγκεκριμένα, πώς καλλιεργείς το Πεδίο της Καρδιάς και το 4ο κέντρο σου;

4η ενότητα : Πέμπτη 1 Ιουλίου ώρες 18:00-21:30 
Ο παρατηρητής. Πώς αναπτύσσεις το Νοητικό σου Πεδίο ώστε να μπορείς να διορθώνεις τον Νου.
Συστηματικές πληροφορίες και οδηγίες για να περάσεις ομαλά και αβίαστα στον μαγικό κόσμο του διαλογισμού.

 

"Τα μαθήματα θα μαγνητοσκοπούνται. Άρα σε περίπτωση που χαθεί κάποιο μάθημα, θα μπορείτε να αγοράσετε και να παρακολουθήσετε την μαγνητοσκόπηση του.
Η μαγνητοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη για 21 μέρες".
Back to top