Μαντικό

Η προσέγγιση αυτή χάνεται μέσα στο παρελθόν και αποτελεί καθαρά μαντικό εργαλείο. Δεν έχει σχέση με την «Βίβλο των Αλλαγών», αν και κάποιες φορές λαμβάνει υπ όψιν τα κείμενα του Βιβλίου των Αλλαγών.

Απαιτεί τον σχηματισμό εξαγράμμου, όπως η κλασσική προσέγγιση τού “Βιβλίου των Αλλαγών” και  στηρίζεται επίσης  στα ίδια σύμβολα του yì jīng 易 经. Θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη μέθοδος πρόβλεψης στον σημερινό κόσμο, αλλά ασκείται από λίγους. Ο Reimond Lo, στο βιβλίο του «Η Μαντική Τέχνη του yì jīng 易 经», σελ. 12, αναφέρει  ότι το σύστημα αυτό έγινε γνωστό από έναν δάσκαλο της δυναστείας Hàn 漢 (206 BC-220 μΧ), ο οποίος με την σειρά του είχε αποδώσει το έργο του στον Δούκα Zhōu Wén Wáng 周文王 [1] . Αυτό συνηθιζόταν πάρα πολύ στην Κίνα. Δηλαδή πολλοί μελετητές, δεν υπέγραφαν τις μελέτες τους, αλλά τις απέδιδαν επί το πλείστον σε γνωστούς σεβάσμιους δασκάλους ή σοφούς και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με αυτό αν η έρευνα και η ιστορία τής  εξελίξεως τής μεθόδου αυτής, δεν γινόταν τόσο δύσκολη, εξαιτίας αυτού.

Αν και η μαντική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Κίνα, δεν έχει ιδιαίτερη διάδοση στην Δύση.

Στην μέθοδο αυτή υπάρχουν πολλές και διάφορες προσεγγίσεις και ο σχηματισμός εξαγράμμου γίνεται με διαφορετικούς τρόπους.

Σημαντικότατη σε αυτήν την μέθοδο, είναι η προσέγγιση του Alex Chiu, ο οποίος την εκθέτει ελεύθερα στην ιστοσελίδα του  www.superiching.com.

Ο Chiu  την θεωρεί την μόνη πραγματικά πλήρη προσέγγιση. Το όνομά της είναι “Wild Crane” yě hè 野鹤.

Σκέφτηκα  ότι θα ήταν ένα επί πλέον  πολύτιμο εργαλείο για όσους μελετούν το yì jīng 易 经 εδώ στην Ελλάδα και γι’ αυτό ζήτησα την άδειά του, για  να μεταφράσω τα πάντα και στα ελληνικά. Εκείνος δέχτηκε.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

  1. Να γνωρίζουμε τι είναι οι “4 στήλες του πεπρωμένου” (“4 pillars”) και να θυμόμαστε από μνήμης τα 10 Στέμματα και τους 12 Κλάδους από τα οποία αυτές κάθε φορά απαρτίζονται.
  2. Να γνωρίζουμε τους συνδυασμούς και τις συγκρούσεις που αφορούν ειδικά τους Κλάδους.
  3. Να σημειώνουμε τις “4 στήλες του πεπρωμένου”, της ημέρας που θέτουμε την ερώτηση, αλλά και την ώρα [1]
  4. Να σημειώνουμε τα κενά στοιχεία την ημέρα της ερώτησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

  1. Χρειάζεται να είμαστε πολύ καλοί γνώστες του πώς θα σχηματίζουμε ένα εξάγραμμο
  2. Να συμπληρώνουμε σε αυτό όλα τα επί πλέον στοιχεία που απαιτεί η καθαρά μαντική ανάλυση: Τα Άστρα, τα ζώα (και άρα τα στοιχεία, που αντιστοιχούν σε κάθε ζώο και κατ’ επέκταση σε κάθε γραμμή του εξαγράμμου) και τα κρυφά στοιχεία.
  3. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή γνώση των Άστρων και τί καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει.
  4. Να σημειώνουμε το Υποκείμενο (αφορά αυτόν που ρωτά) και το Αντικείμενο (αφορά το θέμα).
  5. Να γνωρίζουμε πολύ καλά την θεωρία των 5 στοιχείων, τον ελεγχτικό, τον παραγωγικό και τον κύκλο εξάντλησης ώστε…
  6. Να γνωρίζουμε πολύ καλά πως θα υπολογίζουμε την δύναμη ή την αδυναμία των στοιχείων, μέσα στις εποχές, αλλά και την δύναμη αλληλεπίδρασης των γραμμών μεταξύ τους.

Βήμα – βήμα, θα τα βρείτε όλα αυτά παρακάτω, στην σελίδα “Σχηματισμός εξαγράμμου στην yě hè 野鹤“.

Όλα τα εξάγραμμα συγκεντρωμένα σε πίνακες, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα τα βρείτε στην σελίδα Χάρτες Εξαγράμμων.

Στις επόμενες σελίδες σταδιακά θα μελετάτε την υπόλοιπη πληροφορία.

[1] Την ώρα δεν την χρησιμοποιούμε εδώ αλλά επειδή η ώρα  χρησιμοποιείται σε άλλες μαντικές μεθόδους μπορεί στο μέλλον να το βρείτε χρήσιμο να την έχετε σημειωμένη για να κάνετε σύγκριση.

[1] Ηγετικό πρόσωπο στην οικοδόμηση της Δυτικής Δυναστείας Zhōu周(περ. 1152-1056 π.Χ.),  πατέρας του 1ου βασιλιά της Δυναστείας Zhōu Wǔ wáng周武王, της Δυναστείας αυτής.