Γήινοι Κλάδοι

 

Οι 12 γήινοι Κλάδοι ή ζώα εκφράζουν τις αλλαγές, τους μετασχηματισμούς και τις γήινες επιδράσεις μέσα στον χρόνο.

Το yīn yáng 阴阳 στους 12 κλάδους εκφράζεται ως:

yáng mù (yáng ξύλο) – yīn mù  (yīn ξύλο) / yáng tǔ (yáng γη)

yīn huǒ (yīn φωτιά) – yáng huǒ (yáng φωτιά) / yīn tǔ (yīn γη)

yáng jīn(yáng μέταλλο) – yīn jīn (yīn μέταλλο) / yáng tǔ (yáng γη)

yīn shuǐ (yīn νερό) – yáng shuǐ (yáng νερό) / yīn tǔ (yīn γη)

Τα περισσότερα  από τα 12  γήινα Ζώα, πέρα από την βασική τους πολικότητα, διατηρούν μέσα τους κρυμμένα Στέμματα, άρα επί πλέον αποθέματα στοιχείων. Τα αποθέματα αυτά έχουν να κάνουν με την αυξομείωση τού yīn yáng 阴阳μέσα στον μεγάλο κύκλο της ανάπτυξης της ζωής, το ξεδίπλωμα και την κατανομή των στοιχείων μέσα σε αυτόν.

 1. Ποντικός: yáng shuǐ  – yáng νερό: Δείχνει θρέψη, τροφή. Τον 11ο μήνα, το yáng qì 阳 氣αρχίζει να μεγαλώνει (ο 11ος Σεληνιακός μήνας αρχίζει συνήθως 6 Δεκεμβρίου και τελειώνει 5 Ιανουαρίου).

Κρυμμένα στέμματα:

G (yīn shuǐ 阴水 yīn νερό)

 1. chǒu Βόδι: yīn tǔ – yīn γη: Δείχνει περιπλοκή. Οι ζώντες οργανισμοί είναι σε κατάσταση περιπλοκής κάτω από το έδαφος. Είναι περίπου η ώρα να βγουν στην επιφάνεια (όχι όμως ακόμα).

Κρυμμένα στέμματα: 

Jǐ (κύριο qì氣: yīn tǔ 阴土 yīn γη)

Guǐ 癸 (yīn shuǐ阴水 yīn νερό)

Xīn辛 (yīn jīn阴金 – yīn μέταλλο). Αποθήκη: Μετάλλου

 1. yín Τίγρη:yáng mù  yáng ξύλο: Στη διάρκεια τού yín μήνα, το  yīn qì 阴氣  στο έδαφος είναι ακόμα δυνατό. Το yáng qì 阳 氣από επάνω  δεν φτάνει  ακόμα στο έδαφος. Όμως όλοι οι ζώντες οργανισμοί ετοιμάζονται να προβάλλουν.

Κρυμμένα στέμματα:

J (κύριο qì 氣: yáng mù 阳木- yáng ξύλο)

Wù 戊 (yáng tǔ 阳土- yáng γη)

Bǐng 丙 (yáng huǒ 阳火- yáng φωτιά). Γέννηση: Φωτιάς.

 1. mǎo Λαγός: yīn mù yīn ξύλο: Σημαίνει ανάδυση. Στη διάρκεια του 2ου (Σεληνιακού) μήνα, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια του εδάφους. Δείχνει ακόμα την δόνηση των ζωντανών οργανισμών.

Κρυμμένα  στέμματα:

 Yǐ(yīn mù 阴木- yīn ξύλο)

 1. chén Δράκος: yáng tǔ – yáng γη: Σημαίνει τράνταγμα. Στο μήνα του Δράκου, η καταιγίδα ξυπνά όλα τα έμβια όντα από τον λήθαργο.

Κρυμμένα στέμματα:

Wù (κύριο qì 氣: yáng tǔ 阳土- yáng γη)

Yǐ乙(yīn mù 阴木yīn ξύλο)

Guǐ 癸 (yīn shuǐ 阴水 yīn νερό). Αποθήκη: Νερού.

 1. sì Φίδι:yīn huǒ 阴火 – yīn φωτιά. Σημαίνει ήδη. Το yáng qì 阳 氣είναι ήδη στην εξουσία και το yīn qì 阴氣  έχει ήδη κρυφτεί. Όλα έχουν ήδη μεγαλώσει.

Κρυμμένα στέμματα:

Bǐng (κύριο qì 氣: yáng huǒ 阳火- yáng φωτιά)

Gēng 庚 (yáng jīn阳金 – yáng μέταλλο)

Wù  戊 (yáng tǔ 阳土- yáng γη). Γέννηση: Μετάλλου.

 1. Άλογο: yáng huǒ 阳火 – yáng φωτιά: Δείχνει ότι το yīn qì 阴 氣 αρχίζει να παλεύει ενάντια στο yáng qì 阳 氣. Σημαίνει επανάσταση.

Κρυμμένα στέμματα:

Dīng (κύριο qì 氣: yīn huǒ 阴火- yīn φωτιά)

Jǐ己 (yīn tǔ 阴土 yīn γη)

 1. wèi Πρόβατο: yīn tǔ yīn γη. Σημαίνει γεύση. Στο μήνα του προβάτου, το ξύλο γερνάει. Τα κλαδιά και τα φύλλα συμπλέκονται. Σημαίνει επίσης μελαγχολία.

Κρυμμένα στέμματα:

 Jǐ (κύριο qì 氣: yīn tǔ 阴土 – yīn γη)

Dīng 丁 (yīn huǒ 阴火- yīn φωτιά)

Yǐ 乙 (yīn mù 阴木 yīn ξύλο). Αποθήκη:  Ξύλου.

 1. shēn Πίθηκος: yáng jīn 阳金 – yáng μέταλλο: Δείχνει ότι το yīn qì 阴氣 παίρνει μορφή, την μορφή των ώριμων φρούτων. Σημαίνει πνεύμα, αλλά και σώμα.

Κρυμμένα στέμματα:

Gēng (κύριο qì 氣: yáng jīn阳金 – yáng μέταλλο

Rén 壬 (yáng shuǐ 水- yáng νερό

Wù 戊 (yáng tǔ 阳土- yáng γη). Γέννηση: Νερού.

 1. yǒu Πετεινός: yīn jīn 阴金 yīn μέταλλο. Σημαίνει κρασί. Τα σταφύλια έχουν ωριμάσει και είναι καιρός συγκομιδής, για να γίνει το κρασί. Το αρχικό ιδεόγραμμα αναπαριστά κανάτα κρασιού.

Κρυμμένα στέμματα: 

Xīn (yīn jīn 阴金 – yīn μέταλλο).

 1. xū  Σκύλος: yáng tǔ 阳土– yáng γη: Σημαίνει σβήσιμο. Δείχνει τα φυτά, που αφού έδωσαν ώριμους καρπούς ετοιμάζονται να κοιμηθούν.

Κρυμμένα στέμματα: 

 Wù (κύριο qì 氣: yáng tǔ 阳土- yáng γη)

Xīn 辛 (yīn jīn 阴金 – yīn μέταλλο)

Dīng 丁 (yīn huǒ 阴火- yīn φωτιά). Αποθήκη: Φωτιάς.

 1. hài Χοίρος: yīn shuǐ yīn νερό: Το yīn qì 阴氣 έχει φτάσει στο απόγειο του. Και είναι γεγονός ότι το yáng qì 阳 氣θ’ αρχίσει να μεγαλώνει.

Κρυμμένα στέμματα:

Rén  (κύριο qì 氣: yáng shuǐ 水 yáng νερό)

Jiǎ 甲 (yáng mù 阳木 yáng ξύλο). Γέννηση: Ξύλου.

Κάθε ένα από τα 4 ζώα της γης, διατηρεί  μέσα του κρυμμένο ένα απόθεμα από το προηγούμενο στοιχείο.

 Συνδυασμοί – Συγκρούσεις & Βλαβερές σχέσεις Γήινων Κλάδων