Οι 4 στήλες του πεπρωμένου

Τα πάντα στον κόσμο μας είναι μια ανάμιξη των 4 στοιχείων γύρω από ένα κέντρο που ονομάζουμε γη και που αποτελεί την βάση της εκδήλωσης. Ήτοι, 5 στοιχεία, με μια ποιότητα yīn 阴 και μία yáng 阳 το καθένα.

Τα 5 στοιχεία κατά την δημιουργία του κόσμου, σχηματίζουν μια Ουράνια, λεπτή και μη απτή υπόσταση και μια Γήινη, πιο χονδροειδή και συμπαγή υπόσταση, η οποία αποτελεί το όχημα της πρώτης.

Το κάθε τι λοιπόν στον κόσμο, ως μίξη των 5 στοιχείων, βρίσκεται ανάμεσα σε “Ουρανό” και “Γη” και δέχεται ταυτοχρόνως μια Ουράνια και μια Γήινη επίδραση.

Έτσι και κάθε χρονική στιγμή στην ζωή μας, κάθε χρόνος, κάθε μήνας, κάθε ημέρα και  κάθε ώρα, δέχεται μια Ουράνια και ταυτόχρονα μια Γήινη επίδραση. Οι Ουράνιες επιδράσεις εκφράζονται από τα λεγόμενα Ουράνια Στέμματα, Tiān Gān 天 干 και οι γήινες επιδράσεις εκφράζονται από τους λεγόμενους Γήινους Κλάδους ή κλωνάρια Dì Zhī 地支.

Έτσι κάθε χρόνος, κάθε μήνας, κάθε ημέρα και  κάθε ώρα, χαρακτηρίζεται από ένα Στέμμα (Ουράνια επίδραση) και από έναν Κλάδο (γήινη επίδραση) και τελικά,

κάθε χρονική στιγμή χαρακτηρίζεται από το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης  όλων των Στεμμάτων και Κλάδων, του χρόνου, του μήνα, της ημέρας και της ώρας της στιγμής συγκεντρώνοντας συγκεκριμένες ποιότητες.

Βάσει αυτών των ποιοτήτων μπορεί κανείς να προβλέψει και να προγραμματίσει από τις καθημερινές του δραστηριότητες, μέχρι πάρα πολύ σημαντικά δρώμενα και πράγματα.

Σε αυτό ακριβώς το σύστημα βασίζεται η κινεζική αστρολογία.

Τα Ουράνια Στέμματα είναι 10: 5 yīn 阴 και 5 yáng 阳, ενώ οι Γήινοι Κλάδοι είναι 12: 6 yīn 阴 και 6 yáng 阳.

Τα Στέμματα και οι Κλάδοι του χρόνου του μήνα, της ημέρας και της ώρας, τοποθετούνται σε 4 στήλες, όπως παρακάτω:

πχ:

Οι 4 Στήλες ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΤΕΜΜΑ  yǐ 乙    jiǎ 甲      jǐ 己      gēng 庚
ΓΗΙΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ  sì 巳  chén 辰     hài 亥      shēn 申

Κάθε μια στήλη υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, ένα ανώτερο και ένα κατώτερο όπως και τα εξάγραμμα.

Ανώτερο:Ουράνιο Στέμμα : Αντιπροσωπεύει την επίδραση από τον Ουρανό

Το κάτω ήμισυ: Γήινος Κορμός : Αντιπροσωπεύει την επίδραση  από την Γη.

Αφού σχηματίσουμε το εξάγραμμό μας, πρώτ’ απ’ όλα, σημειώνουμε τις 4 στήλες που αντιστοιχούν στην στιγμή της ερώτησης.

Στην μέθοδο “wild crane”, η στήλη της ώρας δεν χρησιμοποιείται και άρα δεν είναι απαραίτητο να την σημειώνουμε.

Για να εντοπίζετε τα Στέμματα και τους Κλάδους των 4 στηλών, ειδικά του μήνα της ημέρας και της ώρας, θα σάς συνιστούσα να προμηθευτείτε ένα ημερολόγιο ή βιβλίο που να κάνει αυτήν την αντιστοίχηση. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από το διαδίκτυο ένα από τα προγράμματα που υπάρχουν γι αυτό. Η λέξη σας γι αυτό είναι : «4 pillars».

Προσωπικά σημειώνω καθημερινά το Στέμμα και τον Κλάδο της ημέρας στο ημερολόγιό μου, μια και είναι ο παράγοντας που αλλάζει καθημερινά.

Το Στέμμα και τον Κλάδο του μήνα, αρκεί να τον σημειώσετε μια φορά στην έναρξη του συγκεκριμένου μήνα.  Είναι πολύ βοηθητικό.