Μέθοδος Wild Crane yě hè 野鹤

Η μέθοδος “Wild Crane”

ανήκει στο καθαρά μαντικό κομμάτι του jīng 易 经 και για να την ασκήσει κανείς είναι απαραίτητο να γνωρίζει τα προαπαιτούμενα που αναφέρουμε στην γενική σελίδα του μαντικού.

Στην μέθοδο αυτή,  σε κάθε γραμμή του εξαγράμμου που σχηματίζουμε αντιστοιχούμε από ένα άστρο και ένα ζώο.

Τα άστρα εκφράζουν τομείς της ζωής μας και τα ζώα αντιστοιχούν πάντα στα 5 στοιχεία. Παρατηρώντας πώς αλληλεπιδρούν τα στοιχεία του εξαγράμμου σύμφωνα με τον παραγωγικό και τον ελεγχτικό κύκλο, συμπεραίνουμε πώς κινούνται οι διάφοροι τομείς της ζωής μας και άρα το θέμα που μας απασχολεί.

Τα επί μέρους θα τα δούμε παρακάτω βήμα – βήμα.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να προβλέψει, την ακριβή ώρα που θα έρθει ένας επισκέπτης, την άνοδο και την πτώση μιας μετοχής, τις προεδρικές εκλογές, το ξέσπασμα ενός πολέμου, τον κίνδυνο ενός ατυχήματος, την πορεία μιας σχέσης, τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού… και ό,τι άλλο θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί.

Το jīng 易 经  χρειάζεται να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ όψιν, διότι μας δείχνει πάντα την καθαρή αλήθεια. Όσο πιο απαλλαγμένος από φίλτρα, συμπλέγματα, συσκοτίσεις είναι ένας νους, τόσο καλλίτερα κρίνει. Γι αυτό απαιτείται επιμονή, προσήλωση, εμπειρία και πάνω απ’ όλα, καλλιέργεια.

Ο κάθε ένας ας μελετήσει κι ας εξερευνήσει, αν έχει αρκετή υπομονή, την εγκυρότητα της πληροφορίας αυτής κι ας πάρει προσωπική ευθύνη για την γνώση και την πρόβλεψη.

*  Οι τοποθετήσεις του Alex Chiu, είναι εντελώς διαφορετικές όσον αφορά κάποιες πτυχές του jīng 易 经. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με τις πηγές του ή και τις πεποιήσεις του.  Δεν είναι η θέση μου να κρίνω την σε κάθε περίπτωση εξαίρετη εργασία του. Έτσι και παραθέτω την ύλη του όσο πιο πιστά γίνεται.  Για να κάνω πιο προσιτή την μέθοδο στον αρχάριο, σε κάποια σημεία, κάνω μια επί πλέον ανάλυση. Αλλά μόνο για να υποστηρίξω και σε καμία περίπτωση να αλλάξω το κείμενο.

Back to top