Διπλό Focus

Σε πολλά εξάγραμμα, παρατηρούμε πως ένα άστρο μπορεί να υπάρχει δύο φορές. Μπορεί να επαναλαμβάνεται.

Αν λοιπόν σε κάποια ερώτηση μάς έρθει εξάγραμμο, όπου το άστρο που μάς ενδιαφέρει (το Focus μας δηλαδή) είναι διπλό, τότε καλό θα είναι να επιλέξουμε ποιο από τα δύο θα παρακολουθήσουμε.

Η συνέχεια εδώ.