Στέμματα & Κλάδοι στην yě hè 野鹤

Τα ουράνια στέμματα αφορούν τις ουράνιες επιδράσεις και  είναι 10, ενώ οι γήινοι κλάδοι σχετίζονται με τις γήινες επιδράσεις και είναι 12. Τα στέμματα εκφράζουν την ουράνια επίδραση, ενώ οι κλάδοι, την γήινη επίδραση.

Τα ουράνια στέμματα  έρχονται να συνδεθούν με την γη και οι γήινοι κλάδοι απλώνονται για να συνδεθούν με τον ουρανό.

Η συνέχεια εδώ 

Back to top