Τα 5 Άστρα

Σε όλο αυτό το σύστημα πρόβλεψης, στην yě hè 野鹤, ένα από τα δομικά στοιχεία, είναι τα λεγόμενα «5 Άστρα». Το κάθε άστρο απεικονίζεται με ένα σύμβολο και αντιπροσωπεύει, ανάλογα με τις ιδιότητές του, μία ολόκληρη κατηγορία πραγμάτων, ατόμων, καταστάσεων.

Τα 5 άστρα εξάγονται από το στοιχείο του παλατιού στο οποίο ανήκει το εξάγραμμο ή τα εξάγραμμα που μελετάμε, σε σχέση με το στοιχείο (γήινο κλωνάρι) κάθε γραμμής του εξαγράμμου.

Τα άστρα στην ιστοσελίδα μας δίνονται έτοιμα μαζί με τα κλωνάρια και τα κρυφά στοιχεία, επάνω στο κάθε εξάγραμμο.

Τα κωδικά νοήματα των άστρων είναι τα παρακάτω:

P = «Το να εγκαθιδρύσεις κάτι» ή «Κάτι συμβαίνει»

R = «Έχεις κάτι»

K = Δεν έχεις τίποτα
B = Δράση

G = Κέρδος

Η συνέχεια εδώ