Τα 5 στοιχεία στην yě hè 野鹤

Η θεωρία την 5 στοιχείων είναι απολύτως απαραίτητη στην μαντική και γι’ αυτό ένας σπουδαστής του μαντικού yì jīng 易经 είναι απολύτως ζωτικό να την κατέχει σε βάθος.

Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους κύκλους, παραγωγικό κι ελεγχτικό, ποιο στοιχείο ελέγχει ή παράγει το άλλο, την δύναμη των στοιχείων μέσα στις διάφορες εποχές, τους συνδυασμούς και τις συγκρούσεις των στοιχείων, κοκ.

Αυτά θα τα αναλύουμε διεξοδικά όσο προχωράμε παρά κάτω.

Στην σελίδα αυτή θα ρίξουμε μια πρώτη ματιά στον τρόπο που εξετάζουμε τους διάφορους τομείς της ζωής (που εκπροσωπούνται από τα άστρα), μελετώντας την αλληλεπίδραση των στοιχείων.

Καθώς σε κάθε εξάγραμμο, κάθε τομέας ή άστρο αντιστοιχεί και σε ένα στοιχείο, μελετώντας την αλληλεπίδραση τών στοιχείων, βγάζουμε συμπεράσματα για το πώς κινούνται οι διάφοροι τομείς της ζωής και ειδικότερα το κομμάτι που μας ενδιαφέρει.

Ένα παράδειγμα παραγωγικού κύκλου:

Ο Bob ρωτά αν μπορέσει να κερδίσει μερικά χρήματα στο Λας Βέγκας. Παίρνει το εξάγραμμο 18. Gǔ 蠱 Θεραπεία.

Η συνέχεια εδώ