Σχηματισμός εξαγράμμου στην yě hè 野鹤

Για να πάρουμε μια απάντηση σε κάποιο  πρόβλημά μας, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σχηματίσουμε ένα εξάγραμμο. Τις απαντήσεις μας τις παίρνουμε πάντα μέσα από τα εξάγραμμα, καθώς τα εξάγραμμα αποτελούν την βασική συμβολική γλώσσα του yì jīng 易经.

Στην μέθοδο Wild Crane (yě hè 野鹤), που εισάγει ο Alex Chiu, χρησιμοποιούμε τον τρόπο των τριών κερμάτων, τον πιο διαδεδομένο σήμερα στην Δύση.

Το πιο βασικό όμως είναι να μάθουμε  στην συνέχεια, πώς να συμπληρώνουμε στο εξάγραμμο που σχηματίσαμε, τα Άστρα και τα στοιχεία, απαραίτητα σύμβολα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ανάλυση.

Χρησμοδότηση με τα τρία κέρματα:

Η μέθοδος εισήχθη από τον Shào Yōng (邵雍 ),  τον πιο διαπρεπή μελετητή του yì jīng 易经 κατά την νότια δυναστεία Sòng (1127-1279).

Όλη η διαδικασία  εδώ