Υποκείμενο – Αντικείμενο – Focus

Σε κάθε εξάγραμμο που σχηματίζετε θα δείτε τα σύμβολα Α (Αντικείμενο) και Υ (Υποκείμενο).

Το Υποκείμενο αναπαριστά τον εαυτό μας ή το (οποιοδήποτε) πρόσωπο που ρωτά και  το Αντικείμενο αναπαριστά κάποιον αντίπαλο, ή κάποιο άτομο το οποίο δεν γνωρίζουμε,  ή με το οποίο δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι. Μπορεί να αναπαριστά μια αντίπαλη αθλητική ομάδα, ένα δάσκαλο η έναν καθηγητή, κοκ.

Αν όμως ρωτάμε για κάτι που εκπροσωπείται από κάποιο άστρο, τότε κυττάμε πως αυτό το άστρο συμπεριφέρεται και πως αλληλεπιδρά με το Υποκείμενο, δηλαδή με εμάς.

Τότε το συγκεκριμένο άστρο γίνεται το focus μας.

Η συνέχεια εδώ.

Back to top