Χάρτες Εξαγράμμων

Για να μπορέσεις να αναλύσεις ένα εξάγραμμο, σύμφωνα με την μέθοδο Wild Crane (yě hè野鹤) , σου είναι απαραίτητοι οι χάρτες.

Αφού σχηματίσεις το εξάγραμμο, θα πρέπει να το εντοπίσεις στους χάρτες. Οι χάρτες για να σε διευκολύνουν, είναι δομημένοι σε οικογένειες. Σε κάθε οικογένεια το κάτω τρίγραμμο είναι κοινό.

Εντόπισε λοιπόν ποιο είναι το κάτω τρίγραμμο του εξαγράμμου που σχημάτισες και πήγαινε στην αντίστοιχη οικογένεια.

Αν πχ το κάτω τρίγραμμο στο εξάγραμμό  σου είναι το  Duì 兌, πήγαινε στην οικογένεια του Duì 兌. Στην συνέχεια, εντόπισε ποιο εξάγραμμο μέσα σε αυτήν την οικογένεια, έχεις ως άνω τρίγραμμο, το άνω τρίγραμμο του εξαγράμμου που σχημάτισες.

Αν υπάρχει και τελικό εξάγραμμο βρες το με τον ίδιο τρόπο.

Στην συνέχεια σημείωσε τα δύο εξάγραμμα το ένα πλάι στο άλλο, με απόλυτη αντιστοιχία.

Συμπλήρωσε όλα τα στοιχεία τους βάσει των οδηγιών στην σελίδα:  Τρόπος σχηματισμού εξαγράμμου.

Για τους χάρτες των εξαγράμμων,  εδώ.