Φιλοσοφικό Yi Jing

– ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ» ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Yi Jing. ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ «Βίβλο των Αλλαγών» –

 

 

Το  Yi Jing  ή «Βίβλος των Αλλαγών» θεωρείται ένα “Θεϊκό” βιβλίο και είναι αρχαιότατο.

Η κινεζική λέξη Jing ( 經), στην κυριολεξία δηλώνει ένα σύνολο από καταγεγραμμένες ηθικές αρχές και κανόνες για την ζωή. Για τους κινέζους είναι κάτι σαν την “Βίβλο”  (Sheng Jing 聖 經).

Σήμερα το σύγγραμμα αυτό, αποτελείται από το γνήσιο γραπτό κείμενο, το (Ben Jing 本經), το οποίο  αποδίδεται στον Fu Xi, τον Δούκα Wen και τον Δούκα των Zhou,

και ένα πολύ πιο σύγχρονο, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο γνήσιο, για  την βαθύτερη κατανόησή του.  Το προσαρτημένο αυτό κομμάτι αποτελεί μέρος από 10 φιλοσοφικές εργασίες, τις ονομαζόμενες  “10 Πτέρυγες”  (十翼). Αυτές  αποδίδονται κυρίως στον Κομφούκιο και σε μαθητές του.

Για τους κινέζους, ο μυθικός αυτοκράτορας Fu Xi, ο Δούκας Wen και ο Κομφούκιος, θεωρούνται  οι τρεις μεγαλύτεροι σοφοί στην ιστορία της Κίνας.

Πρωταρχικά οι έννοιες τού Yi Jing μεταδίδονταν μέσα από προφορική παράδοση. Σιγά – σιγά έγινε ανάγκη, όλη αυτή η γνώση, ν’ αποτυπωθεί στην αρχαία κινεζική γλώσσα, η οποία στα αρχαία χρόνια ήταν πολύ διαφορετική. Τα ιδεογράμματα ήταν πιο περιγραφικά, ήταν πιο κοντά στους χαρακτήρες και τις ποιότητες που απεικόνιζαν. Ήταν και πολύ λιγότερα σε σχέση με σήμερα.  Πολλοί χαρακτήρες ήταν ίδιοι, με τελείως διαφορετικό νόημα ή διαφορετικοί, με τον ίδιο λεκτικό ήχο. Με διαφορετική χρήση των ίδιων χαρακτήρων, αλλά διαφορετική διάταξη, άλλαζε και το νόημα. Η κινεζική γραφή δεν είχε, ούτε έχει στίξη. Ανάλογα με το πώς κάποιος τόνιζε ή τονίζει μια λέξη ή μια πρόταση, αλλάζει και το νόημα. Οι μελετητές έπρεπε να κατανοούν βαθειά την αρχαία γραφή, και ταυτόχρονα την εθιμοτυπία, για να μπορούν να αποκρυπτογραφούν τα νοήματα.

Όλα αυτά, μέσα στον χρόνο,  καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολη την μελέτη του Yi Jing κι έτσι το κείμενο ήταν πάντα ανοιχτό σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Τα διάφορα συγγράμματα που αφορούσαν το Yi Jing, κατά καιρούς επανεξετάζονταν από τους νεώτερους μελετητές, που έπρεπε να κάνουν μόνιμα συγκριτική μελέτη  και να διασταυρώνουν τα στοιχεία, για να καταλήγουν σε ορθά συμπεράσματα.

 Οι κινέζοι κατανοούν το Jing σαν το Ταο, τον δρόμο προς την αλήθεια, οι μεταφράσεις τους ποτέ δεν φεύγουν από το αυθεντικό κείμενο και την πειθαρχία αυτή χρειάζεται να την σέβεται απόλυτα κάθε Δυτική μετάφραση.

Το  “Βιβλίο των Αλλαγών”, περισσότερο χρησιμοποιείται σήμερα ως εργαλείο μαντείας.

Παραδοσιακά αυτό το βιβλίο είναι γνωστό ως το Yi της Δυναστείας των Zhou (1.122-221 π.Χ.), Zhou Yi (周易). Σύμφωνα με τον Zheng Xuan (127-200), πριν από την περίοδο των Zhou, υπήρξαν ακόμη δύο διαφορετικά Yi:

Το Yi της Δυναστείας των Xia (τέλη της 3ης χιλιετίας  π.Χ. έως και τα μέσα της 2ης ), γνωστό ως Lian Shan Yi (连 山易) «Συνεχόμενα βουνά», μιας και το Οδηγό εξάγραμμο ήταν το Gen, το Βουνό και

Το Yi της Δυναστείας των Shang (16ος -11ος  π.Χ. αι.), γνωστό και ως Gui Cang Yi (歸 藏 易), «Επιστροφή & Αποθήκευση», μιας και το Οδηγό εξάγραμμο ήταν το Kun, η Γη απ’ όπου όλα γεννιούνται και όλα επιστρέφουν. Δυστυχώς μόνο κομμάτια αυτών των δύο παλαιότερων βιβλίων έχουν απομείνει.

Αξιοποιώντας την εργασία του Fu Xi, στον οποίον αποδίδεται ο σχηματισμός των 8 τριγράμμων και του Ba Gua (八卦) του Προγενέστερου ουρανού, ο Δούκας Wen  του Βασιλείου των Zhou αναταξινόμησε  τα 64 εξάγραμμα, όσο καιρό ήταν φυλακισμένος από τον τύραννο της προηγούμενης Δυναστείας (Shang). Επιπλέον, έγραψε τις κρίσεις επάνω στα εξάγραμμα. Στην συνέχεια, ο δεύτερος γιος τού Wen, Δούκας των Zhou, έγραψε τις κρίσεις επάνω στις γραμμές.

Αφότου,  ο πρώτος Υιός του Wu εκστράτευσε ενάντια στον τύραννο, καταφέρνοντας να τον εκθρονίσει, η νέα Δυναστεία των Zhou ιδρύθηκε. Η ανεκτίμητη εργασία του Δούκα Wen, που τιμητικά αργότερα ονομάστηκε βασιλιάς, αποτέλεσε το Yi των Zhou, γνωστό σήμερα ως το γνήσιο Jing, το Ben Jing.

Ο Κομφούκιος στην συνέχεια θεωρείται ο κύριος εμπνευστής των  10 Πτερύγων. Σε αυτών κυρίως αλλά και σε μαθητές και πιστούς μελετητές του αποδίδονται αυτές οι φιλοσοφικές Πραγματείες.

Μετά και από τις 10 Πτέρυγες, το Yi της Δυναστείας των Zhou έμεινε γνωστό ως το σημερινό Yi Jing.

Back to top