Ο σχηματισμός του εξαγράμμου

 

  • Ποια είναι τα “εργαλεία” του Yi Jing, πού & πώς φυλάσσονται
  • Πώς προσεγγίζουμε το Yi Jing & πώς ρωτάμε
  • Ποιές οι μέθοδοι χρησμοδότησης
  • Πώς σχηματίζουμε το εξάγραμμο
  • Ερμηνεία

Μια σύντομη καθοδήγηση για το πώς μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί το Βιβλίο των Αλλαγών:

Το ονομάζω ¨Η κλασσική μέθοδος¨.  Κατεβάστε ΕΔΩ.