Το Βιβλίο των Αλλαγών

 

– Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ –

 

Το “Βιβλίο των Αλλαγών”, όπως ήδη αναφέραμε, αποτελείται από δύο τμήματα: Α. Το γνήσιο Yi Jing, (Ben Jing 本經) & Β. Το προσαρτημένο κομμάτι, μέρος από τις 10 Πτέρυγες”  (十翼)

Α. Το γνήσιο κομμάτι (Ben Jing 本經), αποτελείται από 4.900 κινεζικούς χαρακτήρες και δεν είναι περισσότερο από μερικές σελίδες.

Χωρίζεται σε 64 κεφάλαια, και κάθε κεφάλαιο σε 2 μέρη.

Το ένα μέρος του κάθε κεφαλαίου αφορά το βασικό σύμβολο του κεφαλαίουτο ονομαζόμενο εξάγραμμο (gua 卦)την σειρά, το όνομα και το ιδεόγραμμα του εξαγράμμου.

Το gua είναι ένα σύμβολο το οποίο αποτελείται από 6 οριζόντιες γραμμές, τοποθετημένες η μία επάνω από την άλλη, ξεκινώντας από την βάση προς την κορυφή. Τα επί μέρους σύμβολα καθ’ ενός εξαγράμμου, είναι τα λεγόμενα τρίγραμμα. Οι 3 πρώτες γραμμές του gua σχηματίζουν το Κάτω τρίγραμμο, ενώ οι 3 επάνω, το Άνω τρίγραμμο.

Τα τρίγραμμα είναι συνολικά 8, και το κάθε ένα έχει τον δικό του ιδιαίτερο συμβολισμό. Ονομάζονται Πρωταρχικά gua (αναλυτικά στοιχεία για όλα τα σύμβολα, στο κεφάλαιο “Τα σύμβολα του Yi Jing” & “To yin yang & η κίνηση της ενέργειας”).

Το άλλο μέρος, που ακολουθεί το gua, αποτελεί το γνήσιο κινεζικό κείμενο της εποχής εκείνης διατυπωμένο σε παροιμιώδη λόγο. Το κείμενο αυτό είναι λακωνικότατο και  δεν μιλά κυριολεκτικά, αλλά εκφράζει το νόημα και την σημασία του συμβόλου, μέσα από μεταφορές βασισμένες σε εθιμοτυπικά στοιχεία της εποχής του. Το γνήσιο αυτό κείμενο συμπεριλαμβάνει:

1. Την Κρίση επάνω στο εξάγραμμο (Gua Ci 卦辭), μια μικρή παράγραφο, που  αποδίδει το γενικότερο νόημα του εξαγράμμου, και

2. Τις Κρίσεις επάνω στις γραμμές (Yao Ci 爻 辭), που αποδίσουν την σημασία κάθε γραμμής του gua.

Β. Το προσαρτημένο κομμάτι, αποτελεί μέρος από τις “10 Πτέρυγες”  (十翼) ή Zuan 傳. Το κομμάτι αυτό έχει ενσωματωθεί πλήρως στο γνήσιο κείμενο, ώστε να κάνει κατανοητό το νόημα του πρώτου.

Οι 10 Πτέρυγες είναι 10 φιλοσοφικές Πραγματείες, που ρίχνουν φως στο (Ben Jing 本經).

1. Tuan Zuan (彖傳)Άνω Κανών, Πραγματεία πάνω στις κρίσεις των εξαγράμμων, Τμήμα Ι.

2. Tuan Zuan (彖傳)Κάτω Κανών, Πραγματεία πάνω στις κρίσεις των εξαγράμμων, Τμ. ΙΙ.

3.  Xian Zuan (象傳) Άνω Κανών, Πραγματεία πάνω στον συμβολισμό, Τμ. Ι.

4.  Xian Zuan (象傳) Κάτω Κανών, Πραγματεία πάνω στον συμβολισμό, Τμ. ΙΙ.

5.  Xi Ci Zuan (繋辭傳) Άνω Κανών, Πραγματεία πάνω στον προσαρτώμενο Λόγο, Τμ. Ι.

6 Xi Ci Zuan (繋辭傳) Κάτω Κανών, Πραγματεία πάνω στον προσαρτώμενο Λόγο, Τμ. ΙΙ.

7.  Wen Yan (文言) Πραγματεία πάνω στην ανάπτυξη-επεξήγηση των λέξεων του προσαρτώμενου Λόγου, Τμ. Ι.

8.  Shuo Gua Zuan (説卦傳) Πραγματεία πάνω στην διατριβή των Τριγράμμων.

 9.  Xu Gua Zuan (序卦傳) Πραγματεία πάνω στην Ακολουθία των Εξαγράμμων.

10.  Za Gua Zuan (雜卦傳) Πραγματεία πάνω στην μη-Ακολουθία των Εξαγράμμων.

Μετά τις 10 πτέρυγες άνοιξε ο δρόμος για τους μελετητές. Στην Δυναστεία των Han (206 π.Χ. – 220 μ.Χ.) εμφανίστηκε για πρώτη φορά, μια έκδοση του Yi Jing με τις πρώτες 6 πτέρυγες τυπωμένες πίσω από το αυθεντικό κείμενο,  έτσι ώστε αυτό έγινε βατό για μελέτη.

Τα προσαρτημένα κομμάτια από τις 10 Πτέρυγες αποτελούν:

  • Το κείμενο που ακολουθεί και ερμηνεύει την Κρίση,
  • Το κείμενο που αναλύει τον συμβολισμό των τριγράμμων του εξαγράμμου
  • Τα κείμενα που ερμηνεύουν την Κρίση των γραμμών