Το Ταο του Yi 易

–  Διερευνώντας  του ΤΑΟ του Yi 易 –

 

Πολλοί Δυτικοί γνωρίζουν το Yi Jing, αλλά δεν γνωρίζουν το ΤΑΟ του Yi 易。

Όμως αν δεν γνωρίζεις το ΤΑΟ του Υi, δεν μπορείς να κατανοήσεις το Yi Jing.

Yi, σημαίνει αλλαγή και το ΤΑΟ του Yi, στην ουσία αναφέρεται σε έναν ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟ:

«Τα πάντα διαρκώς αλλάζουν και μετασχηματίζονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ή να αλλάζει και η Πρωταρχική τους Ουσία».

Το ιδεόγραμμα του Yi εμπεριέχει το σύμβολο του Ηλίου και της Σελήνης.  Οι κινήσεις τους είναι πάντα  σταθερές, αλλά εμείς στην γη, βιώνουμε τον διαρκή μετασχηματισμό της νύχτας σε ημέρα και της ημέρας σε νύχτα.

Το ιδεόγραμμα  συμβολικά, με μια εικόνα μας λέει: Τα πάντα διαρκώς αλλάζουν και μετασχηματίζονται κι αυτό δεν αλλάζει!

Αυτό είναι το DNA του Υi Jing.  Αυτή είναι η ζωντανή σπείρα που το διατρέχει, από την  σπονδυλωτή δομή του και την αυστηρή αλληλουχία των εξαγράμμων του, έως τον χορό των γραμμών, καθώς αυτές διαδέχονται η μία την άλλη, μέσα  σε αυτήν την αλληλουχία.

Πέρα και από το ΤΑΟ του Yi, στον ίδιο τον πυρήνα του Yi Jing υπάρχουν οι 7 Συμπαντικοί Νόμοι.

Οι Νόμοι που διέπουν ολόκληρη την Ύπαρξη.

Όταν κάποιος κατανοήσει τους νόμους αυτούς, μπορεί να κατανοήσει την ενότητα.

Μπορεί να δει με απόλυτη καθαρότητα το παρελθόν, να προβλέψει το μέλλον, και ακόμη αν το θελήσει, να αλλάξει και τα δύο.

Παραδοσιακά, η βίβλος των αλλαγών είναι γνωστή ως Zhou Yi (周易): το Yi της Δυναστείας των Zhou (1.122-221 π.Χ.). Σύμφωνα με τον Zheng Xuan (127-200),  διάσημο μελετητή του Yi Jing, πριν από την περίοδο των Zhou, υπήρξαν ακόμη δύο διαφορετικά Yi:

Το Yi της Δυναστείας των Xia (τέλη της 3ης χιλιετίας  π.Χ. έως και τα μέσα της 2ης ), γνωστό ως Lian Shan Yi (连 山易) «Συνεχόμενα βουνά», μιας και το  εξάγραμμο, που οδηγούσε όλη την υπόλοιπη διάταξη των εξαγράμμων, ήταν το Gen, το Βουνό

&

Το Yi της Δυναστείας των Shang (16ος -11ος  π.Χ. αι.), γνωστό και ως Gui Cang Yi (歸 藏 易), «Επιστροφή & Αποθήκευση», μιας και το Οδηγό εξάγραμμο ήταν το Kun, η Γη, απ’ όπου όλα γεννιούνται και όλα επιστρέφουν. Δυστυχώς μόνο κομμάτια αυτών των δύο παλαιότερων βιβλίων έχουν απομείνει.

Αξιοποιώντας την εργασία του Fu Xi, στον οποίον αποδίδεται ο σχηματισμός των 8 τριγράμμων και του Ba Gua (八卦) του Προγενέστερου ουρανού, ο Δούκας Wen  του Βασιλείου των Zhou αναταξινόμησε  τα 64 εξάγραμμα, όσο καιρό ήταν φυλακισμένος από τον τύραννο της προηγούμενης Δυναστείας (Shang). Επιπλέον, έγραψε τις κρίσεις επάνω στα εξάγραμμα. Στην συνέχεια, ο δεύτερος γιος τού Wen, Δούκας των Zhou, έγραψε τις κρίσεις επάνω στις γραμμές.

Αφότου,  ο πρώτος Υιός του Wu εκστράτευσε ενάντια στον τύραννο, καταφέρνοντας να τον εκθρονίσει, η νέα Δυναστεία των Zhou ιδρύθηκε. Η ανεκτίμητη εργασία του Δούκα Wen, που τιμητικά ονομάστηκε βασιλιάς, αποτέλεσε το Yi των Zhou, γνωστό σήμερα ως το γνήσιο Jing, το Ben Jing.

Μετά και από τις 10 Πτέρυγες  (十翼), το Yi της Δυναστείας των Zhou έμεινε γνωστό ως το σημερινό Yi Jing.